algemene voorwaarden

Welkom op restaurationcollectivedurable.be!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van restaurationcollectivedurable.be, te vinden op restaurationcollectivedurable.be.

Als u deze website bezoekt, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf restaurationcollectivedurable.be niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u, de persoon die zich op deze website aanmeldt en voldoet aan de voorwaarden van het Bedrijf en conditie. “Het Bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing naar hetzelfde beschouwd.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot restaurationcollectivedurable.be, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van restaurationcollectivedurable.be.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten restaurationcollectivedurable.be en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op restaurationcollectivedurable.be. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U heeft toegang tot deze pagina vanaf restaurationcollectivedurable.be voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 • Materiaal van restaurationcollectivedurable.be opnieuw publiceren
 • Verkoop, verhuur of sublicentiëer materiaal van restaurationcollectivedurable.be
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van restaurationcollectivedurable.be
 • Herdistribueer inhoud van restaurationcollectivedurable.be

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. restaurationcollectivedurable.be filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van restaurationcollectivedurable.be, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is restaurationcollectivedurable.be niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

restaurationcollectivedurable.be behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
 • De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

Hierbij verleent u restaurationcollectivedurable.be een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Online directory-distributeurs kunnen linken naar onze Websi
Restaurationcollectivedurable.be
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart